aut

سامانه‌ی جامع جمع‌آوری دادگان دست‌نوشته‌ی برخط فارسی

deepmine

سامانه‌ی جامع جمع‌آوری دادگان دست‌نوشته‌ی برخط فارسی، با هدف ایجاد پایگاه داده‌ای استاندارد و غنی از دست‌نوشته‌های برخط، توسط آزمایشگاه فناوری زبان و گفتار دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با همکاری شرکت ژرف‌کاوان شریف (دیپ‌ماین) ایجاد شده است. از کاربردهای مهم چنین پایگاه داده‌ای می‌توان به تشخیص دست‌خط در زبان فارسی و تبدیل دست‌نوشته‌ی دیجیتال فارسی به نوشتار اشاره کرد. امید است که بتوانیم با کمک شما فارسی‌زبانان عزیز، قدم مهمی در زمینه‌ی هوش مصنوعی و ابزارهای کاربردی زبان فارسی برداریم.
برای مشارکت در این پروژه، پس از ثبت‌نام در سامانه می‌توانید با استفاده از لمس، قلم لمسی، قلم دیجیتالی، موس یا تاچ‌پد به نوشتن متن‌های کوتاه، گروه کلمات، ارقام یا امضا بپردازید.
نوشته‌های بیشتر باعث غنی‌تر شدن این پایگاه داده می‌شود که در نهایت به صورت متن‌باز در اختیار محققین قرار داده خواهد شد.

پایگاه‌داده